Αναζήτηση

Λήψεις (downloads)

Προγράμματα Δασικού Ενδιαφέροντος

Ο GeoServer και οι δυνατότητες του

Ο GeoServer είναι ένας διακομιστής ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε Java που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται, να επεξεργάζονται και να επεξεργάζονται γεωχωρικά δεδομένα. Σχεδιασμένος για διαλειτουργικότητα, δημοσιεύει δεδομένα από οποιαδήποτε σημαντική πηγή χωρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας ανοικτά πρότυπα. Το GeoServer έχει εξελιχθεί ώστε να γίνει μια εύκολη μέθοδος σύνδεσης των υφιστάμενων πληροφοριών με εικονικές πληροφορίες, που προέρχονται από το Google Earth και NASA World Wind καθώς και με χάρτες όπως το OpenLayers, τους Χάρτες Google και τους Χάρτες Bing. Ο GeoServer λειτουργεί ως εφαρμογή αναφοράς του προτύπου Service Open Service για το Open Geospatial Consortium Web Service και υλοποιεί επίσης την υπηρεσία Web Map Service, την υπηρεσία Web Coverage και την υπηρεσία επεξεργασίας ιστού.

Ο GeoServer είναι μια εφαρμογή συμβατή με το OGC, ενός αριθμού ανοιχτών προτύπων όπως το Web Feature Service (WFS), το Web Map Service (WMS) και το Web Coverage Service (WCS). Πρόσθετες μορφές και επιλογές δημοσίευσης είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας Web Map Tile (WMTS) και των επεκτάσεων για την υπηρεσία καταλόγου (CSW) και την υπηρεσία επεξεργασίας ιστού (WPS).

Οι πληροφορίες που παίρνει ο χρήστης μετά το login είναι οι ακόλουθες (εικόνα)

 

 

 

About & Status (Πληροφορίες & Κατάσταση)

 

Η ενότητα Πληροφορίες και κατάσταση παρέχει πρόσβαση στα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου και διαμόρφωσης του GeoServer και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκσφαλμάτωση.

 • Στη σελίδα Status (Κατάσταση) εμφανίζεται μια σύνοψη των παραμέτρων διαμόρφωσης του διακομιστή και της κατάστασης χρόνου εκτέλεσης.

 • Η σελίδα GeoServer Logs ("Αρχεία καταγραφής GeoServer) εμφανίζει την έξοδο του αρχείου καταγραφής GeoServer. Αυτό είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό σφαλμάτων χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα περιήγησης.
• Η σελίδα
Contact Information (Στοιχεία επικοινωνίας) ορίζει τις δημόσιες πληροφορίες επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στο έγγραφο δυνατοτήτων του διακομιστή WMS.

 • Η ενότητα About GeoServer παρέχει συνδέσεις με την τεκμηρίωση του GeoServer, την αρχική σελίδα και τον εντοπισμό σφαλμάτων. Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στο GeoServer για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα.

Data (Δεδομένα)

Η ενότητα Διαχείριση δεδομένων περιέχει επιλογές διαμόρφωσης για όλες τις διαφορετικές ρυθμίσεις δεδομένων.

• Η σελίδα Layer Preview (Προεπισκόπηση επιπέδου) παρέχει συνδέσεις με προεπισκοπήσεις επιπέδων σε διάφορες μορφές εξόδου, συμπεριλαμβανομένων των κοινών μορφών OpenLayers και KML. Αυτή η σελίδα βοηθά στην επαλήθευση και τη διερεύνηση της διαμόρφωσης ενός συγκεκριμένου επιπέδου. Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στο GeoServer για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Preview Layer.
• Η σελίδα
Workspaces (Χώροι εργασίας) εμφανίζει μια λίστα με χώρους εργασίας, με τη δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής. Επίσης, δείχνει ποιος χώρος εργασίας είναι ο προεπιλεγμένος για το διακομιστή.

• Η σελίδα Stores (Αποθήκες) εμφανίζει μια λίστα από αποθήκες με τη δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής. Λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τον χώρο εργασίας που σχετίζεται με το χώρο αποθήκευσης, τον τύπο του χώρου αποθήκευσης (μορφή δεδομένων) και αν είναι ενεργοποιημένη.

• Η σελίδα Layers ("Επίπεδα") εμφανίζει μια λίστα με επίπεδα, με δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το χώρο εργασίας και της αποθήκης που σχετίζονται με το επίπεδο, αν είναι ενεργοποιημένο το επίπεδο και το σύστημα χωρικής αναφοράς (SRS) του στρώματος.
• Η σελίδα
Layer Groups (Ομάδες επιπέδου) εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες επιπέδων, με τη δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν το σχετικό χώρο εργασίας (εάν υπάρχει).

• Η σελίδα (Styles) (Στυλ) εμφανίζει μια λίστα με στυλ, με τη δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν το σχετικό χώρο εργασίας (εάν υπάρχει).

Σε καθεμία από αυτές τις σελίδες που περιέχουν πίνακα, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι εντοπισμού ενός αντικειμένου: ταξινόμηση, αναζήτηση και αναζήτηση ιστοτόπων. Για να ταξινομήσετε αλφαβητικά έναν τύπο δεδομένων, κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης. Για απλή αναζήτηση, πληκτρολογήστε τα κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε Enter. Και για να εμφανίσετε τις καταχωρήσεις (25 κάθε φορά), χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους που βρίσκονται στο κάτω και το επάνω μέρος του πίνακα.

 

Services (Υπηρεσίες)

 

Η ενότητα Υπηρεσίες είναι για τη διαμόρφωση των υπηρεσιών που δημοσιεύονται από το GeoServer.

• Η σελίδα υπηρεσίας Web Coverage Service (WCS) διαχειρίζεται τα μεταδεδομένα, τα όρια πόρων και τη διαθεσιμότητα του SRS για το WCS.

• Η σελίδα υπηρεσιών υπηρεσίας ιστού (WFS) διαχειρίζεται τα μεταδεδομένα, τη δημοσίευση χαρακτηριστικών, τις επιλογές επιπέδου υπηρεσιών και την έξοδο δεδομένων για το WFS.

• Η σελίδα Web Map Service (WMS) διαχειρίζεται μεταδεδομένα, όρια πόρων, διαθεσιμότητα SRS και άλλη έξοδο δεδομένων για το WMS.

 

Settings (Ρυθμίσεις)
Η ενότητα Ρυθμίσεις περιέχει ρυθμίσεις διαμόρφωσης που ισχύουν για ολόκληρο το διακομιστή.

• Η σελίδα Global Settings (Παγκόσμιες ρυθμίσεις) ρυθμίζει τις ρυθμίσεις μηνυμάτων, καταγραφής, χαρακτήρων και διακομιστή μεσολάβησης για ολόκληρο το διακομιστή.
• Η σελίδα
Image Processing (επεξεργασίας εικόνων) ρυθμίζει διάφορες παραμέτρους JAI που χρησιμοποιούνται τόσο από τις λειτουργίες WMS όσο και από το WCS.
• Η σελίδα
Coverage Access (Πρόσβαση στην κάλυψη) ρυθμίζει τις ρυθμίσεις σχετικά με τη φόρτωση και τη δημοσίευση συνοδευτικών.

 

Tile Caching (Καθαρισμός πλακιδίων)

 

Η ενότητα Caching Cache ρυθμίζει το ενσωματωμένο GeoWebCache.
• Η σελίδα
Tile Layers (Πλακάκια επιπέδων) δείχνει ποια στρώματα στο GeoServer είναι επίσης διαθέσιμα ως πλακίδια (cache), με τη δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής.

• Η σελίδα Cache Defaults ορίζει τις συνολικές επιλογές για την υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης.

• Η σελίδα Gridsets εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα πλέγματα για τις κρυφές μνήμες, με δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής.

• Η σελίδα Quota Disk ορίζει τις επιλογές διαχείρισης κρυφής μνήμης πλακιδίων στο δίσκο, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για τη μείωση του μεγέθους του αρχείου όταν είναι απαραίτητο.

• Οι σελίδες BlobStores διαχειρίζονται τα διάφορα blobstores (πηγές κρυφής μνήμης κεραμιδιών) που είναι γνωστά στο ενσωματωμένο GeoWebCache.

 

Security (Ασφάλεια)
Η ενότητα Ασφάλεια ρυθμίζει το ενσωματωμένο υποσύστημα ασφαλείας.
• Η σελίδα Ρυθμίσεις διαχειρίζεται επιλογές υψηλού επιπέδου για το υποσύστημα ασφαλείας.
• Η σελίδα ελέγχου ταυτότητας διαχειρίζεται τα φίλτρα ελέγχου ταυτότητας, τις αλυσίδες φίλτρων και τους παρόχους.

• Η σελίδα Κωδικοί πρόσβασης διαχειρίζεται τις πολιτικές κωδικού πρόσβασης για τους χρήστες και τον κύριο (root) λογαριασμό.

• Η σελίδα "Χρήστες", "Ομάδες", "Ρόλοι" διαχειρίζεται τους χρήστες, τις ομάδες και τους ρόλους και τον τρόπο με τον οποίο όλες συνδέονται μεταξύ τους. Οι κωδικοί πρόσβασης για τους λογαριασμούς χρηστών μπορούν να αλλάξουν εδώ.
• Η σελίδα Δεδομένα διαχειρίζεται τις επιλογές ασφαλείας επιπέδου δεδομένων, επιτρέποντας περιορισμούς χώρων εργασίας και στρώσεων ανά ρόλο.
• Η σελίδα Υπηρεσιών διαχειρίζεται τις επιλογές ασφαλείας σε επίπεδο υπηρεσίας, επιτρέποντας την περιορισμό των υπηρεσιών και των λειτουργιών ανάλογα με το ρόλο.

 

Demos

 

Η ενότητα Demos περιέχει συνδέσμους με παραδείγματα WMS, WCS και WFS για το GeoServer καθώς και μια λίστα με όλες τις πληροφορίες του SRS που είναι γνωστές στον GeoServer. Επιπλέον, υπάρχει μια κονσόλα επαναπροβολής για τη μετατροπή συντεταγμένων μεταξύ χωρικών συστημάτων αναφοράς και ένας κατασκευαστής αιτήσεων για αιτήματα WCS. Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στο GeoServer για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες.

 

Tools (Εργαλεία)

 

Η ενότητα Εργαλεία περιέχει εργαλεία διαχείρισης. Από προεπιλογή, το μόνο εργαλείο είναι το Εργαλείο φορτίου καταλόγου, το οποίο μπορεί μαζικά να αντιγράψει δεδομένα δοκιμών στον κατάλογο.

 

Extensions (Επεκτάσεις)

 

Οι επεκτάσεις του GeoServer μπορούν να προσθέσουν λειτουργικότητα και πρόσθετες επιλογές στη διεπαφή ιστού. Λεπτομέρειες υπάρχουν στην ενότητα για κάθε επέκταση.

 

Ημερολόγιο

«  Φεβρουάριος 2019  »
ΔΤΤΠΠΣΚ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Απόψεις του Διαχειριστή

Χρήσιμες συμβουλές

Ροές Ειδήσεων RSS Feeds

Μετρητής επισκεπτών

conter12

Επαφές

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 104 επισκέπτες και κανένα μέλος

Καινοτόμες εφαρμογές

Τηλεσυνομιλίες

Παγκόσμιος μετεωρολογικός χάρτης