Αναζήτηση

Λήψεις (downloads)

Προγράμματα Δασικού Ενδιαφέροντος

Web Mapping

Η διαδικτυακή χαρτογράφηση (Web mapping) είναι η διαδικασία χρήσης χαρτών που παρέχονται από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). Η διαδικτυακή χαρτογράφηση είναι κάτι περισσότερο από μία απλή χαρτογράφηση στο διαδίκτυο, είναι μια υπηρεσία με την οποία οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τι θα δείξει ο χάρτης και άρα τι θα τους προσφέρει.

Οι όροι διαδικτυακό ΓΣΠ (web GIS) και η διαδικτυακή χαρτογράφηση (web mapping) ως όροι παραμένουν κάπως συνώνυμοι. Το Web GIS χρησιμοποιεί χάρτες ιστού και οι τελικοί χρήστες χαρτογραφούν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να αποκτούν αναλυτικές δυνατότητες. Ο όρος "υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας" αναφέρεται στην χαρτογράφηση των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Η χαρτογράφηση του ιστού περιλαμβάνει συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή άλλο μέσο χρήστη ικανό για αλληλεπιδράσεις πελάτη-διακομιστή. Ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα, τη χρηστικότητα, τα κοινωνικά οφέλη και τους νομικούς περιορισμούς οδηγούν την συνεχιζόμενη εξέλιξή της.

Η εμφάνιση της διαδικτυακής χαρτογράφησης μπορεί να θεωρηθεί ως μια σημαντική νέα τάση στη χαρτογραφία. Μέχρι πρόσφατα η χαρτογράφηση περιοριζόταν σε λίγες εταιρείες, ινστιτούτα και γραφεία χαρτογράφησης και απαιτούσε σχετικά ακριβό και πολύπλοκο υλικό (hardware) και λογισμικό, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό.

Η διαδικτυακή χαρτογράφηση προσφέρει πολλά γεωγραφικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων που δημιουργήθηκαν από το OpenStreetMap και τα εμπορικά δεδομένα που ανήκουν στην Navteq, στο Google, στο Waze και άλλα. Μια σειρά από δωρεάν λογισμικά, για τη δημιουργία χαρτών, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί παράλληλα με τα εμπορικά εργαλεία όπως το ArcGIS με την ίδια αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Ως αποτέλεσμα, το εμπόδιο στην είσοδο για την λήψη χαρτών στο διαδίκτυο να έχει μειωθεί.

Η διαδικτυακή χαρτογράφηση περιλαμβάνει συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που καθιστά δυνατή την αλληλεπίδραση. Η διαδικτυακή χαρτογράφηση εξακολουθεί να εξελίσσεται και η χρησιμότητά της, τα οφέλη από την υπηρεσία, οι προκλήσεις ποιότητας και καινοτομίας εξακολουθούν να αναπτύσσονται καθημερινά. Τα ΓΣΠ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπηρεσία της διαδικτυακής χαρτογράφησης. Αυτός είναι ο λόγος που η χαρτογράφηση ΓΣΠ και Web χρησιμοποιείται συχνά από τους ειδικούς. Το ΓΣΠ επιτρέπει στην υπηρεσία διαδικτυακής χαρτογράφησης να είναι πιο φιλική προς το χρήστη, βοηθώντας στην απόκτηση δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων και στην αρχιτεκτονική του λογισμικού.

Το 2005, οι Χάρτες Google εισήγαγαν τη δυνατότητα της διαδικτυακής χαρτογράφησης στον κόσμο. Τώρα ο καθένας παίρνει ως δεδομένο τα εργαλεία χαρτογράφησης με βάση το πρόγραμμα περιήγησης και τα χρησιμοποιεί καθημερινά από το τηλέφωνο όσο και από τους επιτραπέζιους υπολογιστές.
Κατά την ίδια περίοδο, η διαδικτυακή χαρτογράφηση έχει γίνει συνηθισμένη σε οργανισμούς και η χρήση της συνεχίζει να αυξάνεται. Συνήθως, οι οργανώσεις υιοθετούν εργαλεία διαδικτυακής χαρτογράφησης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χωρικές πληροφορίες σε ολόκληρη την επιχείρηση ή για συγκεκριμένη εργασία έργου. Μόλις εφαρμοστούν τα εργαλεία διαδικτυακής χαρτογράφησης, διαπιστώνεται ότι η κατανεμημένη φύση των εργαλείων διευκολύνει τη συνεργασία, οδηγώντας σε καλύτερες αποφάσεις και καλύτερα αποτελέσματα των έργων.

Για δεκαετίες, οι περισσότερες ψηφιακές γεωγραφικές πληροφορίες περιορίζονταν στη χρήση σε επιτραπέζιους υπολογιστές και δεν μπορούσαν εύκολα να μοιραστούν με άλλους οργανισμούς. Οι αναλυτές ΓΣΠ είχαν πρόσβαση σε δεδομένα από ισχυρούς υπολογιστές που συχνά συνδέονταν με κεντρικό διακομιστή αρχείων. Εξειδικευμένο λογισμικό απαιτείτο για την προβολή ή χειρισμό των δεδομένων, μειώνοντας ουσιαστικά την δυνατότητα στο κοινό χρήστη να μπορεί να επωφεληθεί από τα δεδομένα.

Με τη μαζική ανάληψη του Διαδικτύου στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται πώς οι χάρτες και άλλες γεωγραφικές πληροφορίες θα μπορούσαν να μοιραστούν σε όλους τους υπολογιστές, τόσο εντός του οργανισμού όσο και στο ευρύ κοινό. Το πρώτο βήμα ήταν η μετάθεση στατικών εικόνων χαρτών σε σελίδες HTML. Ωστόσο, οι χρήστες σύντομα συνειδητοποίησαν τη ύπαρξη αλλά και τις δυνατότητες των διαδραστικών χαρτών. Η πρώτη από αυτές, που εξυπηρετούνται από νέες εκδόσεις λογισμικού, όπως ο Map Server και το Esri ArcIMS, ήταν τρομερά εικονογραφημένες, αργές και γεμάτες από τα πρότυπα. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι χάρτες δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες. Ωστόσο, αυτοί οι αρχικοί διαδραστικοί (ιστορικοί) χάρτες ήταν τότε επαναστατικοί. Η ιδέα ότι θα μπορούσε ο χρήστης να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του για να ζητήσετε έναν χάρτη οπουδήποτε ήθελε και να δει την εικόνα που προέκυψε ήταν απελευθερωτική και συναρπαστική. Το βιβλίο του GIS Online του Brandon Plewe του 1997 δίνει μια αίσθηση για το τοπίο χαρτογράφησης του ιστού σε εκείνη τη χρονική περίοδο.

Αυτοί οι πρώιμοι, δυναμικά αναπτυγμένοι ιστότοποι προσέφεραν τις δυνατότητες τους με προκλήσεις σε ταχύτητα και κλιμάκωση (την ικανότητα να χειρίζονται πολλούς ταυτόχρονους χρήστες). Ο διακομιστής μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό αιτημάτων χάρτη σε μια στιγμή πριν επιβραδύνει (στην καλύτερη περίπτωση) και σταματήσει (στο χειρότερο). Οι διαδικτυακοί χάρτες “ωρίμασαν” σημαντικά σε αυτές τις δύο μετρήσεις όταν οι ιστότοποι άρχισαν να προβάλλουν εικόνες από χάρτη από προετοιμασμένες πηγές.

Ακολουθώντας το προβάδισμα των Χαρτών Google, πολλοί ιστότοποι άρχισαν να προβάλλουν εικόνες χαρτών με εκ των προτέρων δημιουργουμένων πλακιδίων (tiles) χρησιμοποιώντας μια τεχνική δημιουργικού γνωστής ως Ασύγχρονη JavaScript και XML (AJAX) που απομάκρυναν την πανταχού παρούσα και ενοχλητική αναλαμπή που εμφανιζόταν μετά από οποιαδήποτε πλοήγηση σε προηγούμενους χάρτες του ιστού .

Και οι χαρτογράφοι, οι οποίοι είχαν παραιτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εμπορική αισθητική για ταχύτητα στους διαδικτυακούς χάρτες, συνειδητοποίησαν επίσης τις δυνατότητες των τεχνικών πλακιδίων (tiles). Με αυτόν τον τρόπο ο αριθμός των στρώσεων σε ένα χάρτη δεν θα επιβράδυνε πλέον τον διακομιστή (server). Οι χάρτες Web έγιναν μια ευκαιρία να ασκηθούν χαρτογραφικές τεχνικές και να γίνετε προσπάθειες δημιουργίας όσον τον δυνατόν ελκυστικότερων χαρτών. Έτσι δημιουργήθηκαν όμορφοι, γρήγοροι και λεπτομερείς βασικοί χάρτες στο web 2.0 που είναι συνηθισμένοι σήμερα στο Google, στη Microsoft, το Yahoo!, και σε άλλους δημοφιλείς ιστότοπους.

Καθώς οι περιηγητές ιστού αύξησαν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν γραφικά χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η SVG, δημιουργήθηκαν οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Οι επισημάνσεις χαρακτηριστικών on-the-fly και τα αναδυόμενα παράθυρα HTML έγιναν κοινά στοιχεία. Για αρκετά χρόνια, οι προγραμματιστές πειραματίστηκαν με plug-ins όπως το Adobe Flash και το Microsoft Silverlight για την ομαλή απεικόνιση της πλοήγησης στο χάρτη και των σχετικών widgets. Πιο πρόσφατα, οι προγραμματιστές φαίνεται να εγκαταλείπουν αυτές τις πλατφόρμες υπέρ των νέων προτύπων HTML5 που αναγνωρίζονται από τα πιο πρόσφατα προγράμματα περιήγησης ιστού χωρίς να χρειάζονται plug-ins.

Παρόλο που οι χάρτες χρησιμοποιούνταν στα προγράμματα περιήγησης στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ήταν ακόμη σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμοι μόνο μέσω επιτραπέζιων υπολογιστών (desktops). Η ευρεία υιοθέτηση των smartphones και των tablet στα επόμενα χρόνια, αύξησε τη ζήτηση χαρτών web. Αλλά οι κινητές συσκευές δεν μπορούσαν να διατηρήσουν σε μεγάλο βαθμό μεγάλες συλλογές δεδομένων ΓΣΠ ούτε να εγκαταστήσουν προηγμένο λογισμικό για τα ΓΣΠ. Βασίστηκαν σε συνδέσεις στο διαδίκτυο για να αποκτήσουν χάρτες κατόπιν αιτήματος. Αυτές οι συνδέσεις ξεκίνησαν είτε από προγράμματα περιήγησης στη συσκευή, όπως το Safari, είτε από εγγενείς εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στις συσκευές και είχαν κατασκευαστεί για απλούς, αλλά συγκεκριμένους σκοπούς. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δεδομένα των ΓΣΠ και οι χάρτες έπρεπε να τραβηχτούν από τα παραδοσιακά δεδομένα του οργανισμού και να διατεθούν στο διαδίκτυο.

Η σημασία των υπηρεσιών διαδικτύου

Όλα τα παραπάνω σενάρια χαρτογράφησης είναι δυνατά λόγω των υπηρεσιών του διαδικτύου. Αν ο χρήστης ψάξει στο Διαδίκτυο, θα βρει πολλούς ορισμούς των υπηρεσιών Ιστού και μπορεί εύκολα να μπερδευτεί. Για τους σκοπούς αυτής της παρουσίασης, σκεφτείτε μόνο μια υπηρεσία ιστού ως μια εστιασμένη εργασία που ένας εξειδικευμένος υπολογιστής (ο διακομιστής) ξέρει πώς να την κάνει και επιτρέπει σε άλλους υπολογιστές να μπουν σε λειτουργία. Έτσι, ο χρήστης:

  1. 1.Μπορεί να καλέσει την υπηρεσία web κάνοντας μια αίτηση από μια εφαρμογή (ο πελάτης). Για να το κάνει αυτό το αίτημα, χρησιμοποιεί το HTTP, ένα τυπικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν τα προγράμματα περιήγησης ιστού για την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών-πελατών και διακομιστών. Το αίτημα περιέχει δομημένες πληροφορίες που ονομάζονται παράμετροι. Αυτά δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.
  2. 2.Ο διακομιστής θα διαβάζει το αίτημα του χρήστη και θα εκτελέσει τον κώδικα υπηρεσίας ιστού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους ενώ κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό θα δημιουργήσει μια απάντηση, η οποία είναι συνήθως μια σειρά πληροφοριών ή μια εικόνα.

3. Ο διακομιστής στέλνει την απάντηση και η εφαρμογή του χρήστη την χρησιμοποιεί.

Εικόνα 1 Παράδειγμα ροής αίτησης και απόκρισης μιας υπηρεσίας ιστού που σχεδιάζει χάρτες.

 

Προβολή αιτήσεων υπηρεσίας ιστού σε πραγματικό χρόνο

Εδώ είναι ένας απλός τρόπος για να παρουσιαστεί τα αιτήματα ιστού που γίνονται «πίσω από τα παρασκήνια» από το πρόγραμμα περιήγησής καθώς ο χρήστης πλοηγείτε σε έναν ιστότοπο. Αυτές οι οδηγίες χρησιμοποιούν την προσθήκη Firebug για το Mozilla Firefox.

1. Ο χρήστης ανοίγει το Mozilla Firefox και επιλέγει το Add Ons> Get Add-ons.
2. Βρίσκει και εγκαθιστά την πιο πρόσφατη έκδοση του Firebug plug-in.

3. Κάνει επανεκκίνηση τον Firefox και πατάει αυτόν τον ιστότοπο για το χάρτη διαδραστικού συστήματος Portland TriMet (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) (σημειώστε ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικό χαρτογράφησης FOSS).

4. Κάνει κλικ στο εικονίδιο μικρού σφάλματος στη γωνία του Firefox για να ενεργοποιήσετε την προσθήκη Firebug.

5. Κάνει κλικ στην καρτέλα Net και την ενεργοποιεί, εάν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας το μικρό αναπτυσσόμενο βέλος στην ίδια την καρτέλα. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθεί ότι το στοιχείο “Όλα” είναι επισημασμένο στο μενού φίλτρων κάτω από την καρτέλα Net (η οποία θα περιέχει στοιχεία όπως Όλα, HTML, CSS, JavaScript, κλπ.).
6. Μπορεί να πλοηγηθεί στο χάρτη του συστήματος μεταφοράς Portland.
7. Μπορεί να παρατηρεί τα αιτήματα ιστού κατά την αποστολή τους. Θα δει πολλά αιτήματα που εμφανίζονται για πλακίδια του χάρτη.

8. Μπορεί να τοποθετήσει τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα αίτημα για να δείτε την πλήρη διεύθυνση URL του και μια μικρογραφία της εικόνας απόκρισης, αν υπάρχει.

9. Μπορεί να δημιουργήσει ένα αίτημα για να δει όλες τις λεπτομέρειες για όλες τις παραμέτρους που έχουν σταλεί και την εικόνα που επιστρέφεται.

Αυτό το είδος εργαλείου ανάπτυξης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για αργότερα κατά τη διάρκεια της πορείας ανάπτυξης νέων χαρτών διαδικτύου, κυρίως για σενάρια αντιμετώπισης προβλημάτων όπου περιμένετε να εμφανιστεί ένας χάρτης και το πρόγραμμα περιήγησής δεν σας στείλει την αναμενόμενη απάντηση.
Τα πιο πρόσφατα προγράμματα περιήγησης ιστού προσφέρουν ένα ενσωματωμένο εργαλείο όπως αυτό στο μενού "Web Developer" ή "Developer". Ακόμα και ο Firefox έχει την επιλογή Προγραμματιστής> Κονσόλα περιήγησης που κάνει το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, ο σχεδιασμός του εργαλείου Firebug είναι πιο βοηθητικός.

Εννέα εργαλεία web mapping ανοιχτού λογισμικού

Ο χρήστης έχει σήμερα πολλά εργαλεία ανοικτού κώδικα τα οποία μπορεί να αναζητήσει και να καλύψει τις ανάγκες του. Παρακάτω παρουσιάζονται 9 από αυτά με τις βασικές τους πληροφορίες.

1. Leaflet

Το Leaflet έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο δημοφιλής επιλογές για τη δημιουργία διαδραστικών JavaScript χαρτών.

Είναι ένα έργο σχεδιασμένο με απλότητα, απόδοση και  χρηστικότητα. Λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλους τους υπολογιστές και κινητά. Μπορεί να επεκταθεί με πολλά plugins, έχει μια όμορφη, εύκολη χρήση και δύο καλά τεκμηριωμένες API και ένα απλό, ευανάγνωστο πηγαίο κώδικα που ο χρήστης μπορεί να συμβάλλει σε αυτόν.

2. OpenLayers

To OpenLayers καθιστά εύκολη την εισαγωγή ενός δυναμικού χάρτη σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Ο χρήστης μπορείς να εισάγει πλακίδια (tiles) από OSM, Bing, MapBox, Stamen, και κάθε άλλη XYZ πηγή που μπορεί να βρει.

Το OpenLayers έχει αναπτύξει τη περαιτέρω χρήση σε όλα τα είδη των γεωγραφικών πληροφοριών. Είναι εντελώς δωρεάν, ανοιχτού κώδικα JavaScript, και διατίθεται βάσει της Άδειας BSD (γνωστή επίσης ως FreeBSD).

Δείτε εδώ τον κώδικα και εδώ τα tutorials.

3. OpenScales

Το OpenScales είναι ένα ανοιχτού κώδικα (LGPL) framework χαρτογράφησης γραμμένο σε ActionScript 3 και Flex το οποίο επιτρέπει σε προγραμματιστές να δημιουργήσουν Rich Internet Mapping Applications.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κώδικα και εδώ την τεκμηρίωση.

4. Mapael

To Mapael είναι ένα jQuery plugin που βασίζεται σε Raphaël.js και επιτρέπει να εμφανίζει ο χρήστης δυναμικούς διανυσματικούς χάρτες. 

Για παράδειγμα, με Mapael, μπορεί να εμφανίσει ένα χάρτη του κόσμου με clickable χώρες.

Μπορεί επίσης να δημιουργήσει απλές DataViz θέτοντας κάποιες παραμέτρους και να ρυθμίσει αυτόματα ένα χρώμα ανάλογα με την αξία σε κάθε περιοχή του χάρτη του και να εμφανίσει το σχετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μπορεί να σχεδιάσει τις πόλεις στο χάρτη με κύκλους, τετράγωνα ή εικόνες από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος τους.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κώδικα και εδώ την τεκμηρίωση.

5. Polymaps

Το Polymaps είναι μια δωρεάν Javascript βιβλιοθήκη χαρτογράφησης για τη δημιουργία διαδραστικών χαρτών και με διανύσματα SVG-based, καθώς και επίπεδα χαρτών με ψηφιδωτά αρχεία (raster).  Επειδή το Polymaps μπορεί να φορτώσει τα δεδομένα σε ένα πλήρες φάσμα κλιμάκων, είναι ιδανικό για την προβολή των πληροφοριών από το επίπεδο χώρας, πόλης, γειτονιάς έως και δρόμων.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κώδικα.

6. Turf JS

Το Turf JS είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript που υποστηρίζει χωρικές και στατιστικές εργασίες, ταξινόμηση δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία των GeoJSON δεδομένων, και όλες αυτές οι λειτουργίες στο πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κώδικα.

7. Modest Maps

Είναι μια μικρή, επεκτάσιμη, και δωρεάν βιβλιοθήκη για τους σχεδιαστές και προγραμματιστές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν διαδραστικούς χάρτες με τα δικά τους projects.

Παρέχει ένα βασικό σύνολο χαρακτηριστικών σε ένα πακέτο με άφθονα hooks για πρόσθετη λειτουργικότητα.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κώδικα.

8. D3.js

Το D3.js είναι μια JavaScript βιβλιοθήκη για τον χειρισμό των εγγράφων που βασίζονται σε δεδομένα. Το D3 βοηθά να φέρει τα δεδομένα στη χρήση χρησιμοποιώντας HTML, SVG και CSS. Το D3 για τα web standards δίνει όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων προγραμμάτων περιήγησης χωρίς ο χρήστης να συνδεθεί και συνδυάζει ισχυρά στοιχεία οπτικοποίησης.

Το D3.js έχει ένα πιο γενικό σκοπό, αλλά έχει μερικές μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία απλών χαρτών εύκολα. Αν ο χρήστης ενδιαφέρετε για τον ευρύτερο κόσμο της απεικόνισης δεδομένων, το D3 είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσει.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κώδικα.

9. Cesium

Το Censium είναι μια open-source JavaScript βιβλιοθήκη για παγκόσμιους 3D χάρτες. Είναι πολύ χρήσιμο να δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος 3D χάρτης στο κόσμο με στατικά και με χρονικά δυναμικό περιεχόμενο, με την καλύτερη δυνατή απόδοση, ακρίβεια, οπτική ποιότητα, υποστήριξη και ευκολία στη χρήση.

 

Ημερολόγιο

«  Ιανουάριος 2019  »
ΔΤΤΠΠΣΚ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Απόψεις του Διαχειριστή

Χρήσιμες συμβουλές

Ροές Ειδήσεων RSS Feeds

Μετρητής επισκεπτών

conter12

Επαφές

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 119 επισκέπτες και κανένα μέλος

Καινοτόμες εφαρμογές

Τηλεσυνομιλίες

Παγκόσμιος μετεωρολογικός χάρτης